Strona główna » Rekrutacja
Limity przyjęć

Limity przyjęć na niestacjonarne studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025

Kierunki

Limit przyjęć 

1. Zarządzanie

130

2. Finanse i rachunkowość

200

3. Informatyka i ekonometria

120

4. Ubezpieczenia

30

Uprzejmie informuję, iż wybór specjalności w systemie IRK nie jest wiążący. Przydział do poszczególnych specjalności nastąpi po ogłoszeniu listy osób przyjętych na studia i będzie uzależniony od pozycji na liście rankingowej oraz liczby miejsc, dostępnych w ramach oferowanych specjalności.

 dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Przewodniczący Komisji RekrutacyjnejRekrutacja odbywa się na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem limitu miejsc na kierunku. Podczas rejestracji w systemie IRK kandydaci wybierają preferowane specjalności studiów w ramach danego kierunku. Na tej podstawie przed rozpoczęciem roku akademickiego ogłaszana jest lista osób przyjętych na daną specjalność.

Liczba osób przyjętych na daną specjalność nie może być mniejsza niż 25 i większa niż limit miejsc na tę specjalność. Oznacza to, że dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem przyjęcia na nią co najmniej 25 osób. Natomiast w przypadku większej liczby osób pragnących studiować daną specjalność niż wynosi limit miejsc, zapisy będą prowadzone w kolejności wynikającej z listy rankingowej kandydatów na studia.