Strona główna » Rekrutacja
Studia drugiego stopnia - magisterskie
  • przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny,
  • trwają 2 lata (4 semestry),
  • umożliwiają uzyskanie nowoczesnej, praktycznej wiedzy z zakresu wybranego kierunku i specjalności studiów,
  • przygotowują do kreatywnej pracy w określonych zawodach,
  • przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie,
  • kończą się uzyskaniem tytułu magistra,
  • realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.