Strona główna » Rekrutacja
Certyfikaty

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości

Absolwent  studiów stacjonarnych (I i II stopnia łącznie) na specjalności: Inwestycje i nieruchomości, otrzymuje zaświadczenie, potwierdzające zgodność programu studiów z obowiązującymi minimami programowymi studiów podyplomowych,  w zakresie szacowania nieruchomości. Dokument ten zaświadcza, iż Absolwent spełnia jeden z warunków ubiegania się o państwowe uprawnienia  do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa

We współpracy z jednostką certyfikacyjną Bureau Verita Polska, w ramach wykładów obowiązkowych i wspomagających je zajęć dodatkowych studenci mogą uzyskać:

 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001 – na studiach I stopnia
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 – na studiach I stopnia
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 – na studiach I i II stopnia
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 – na studiach II stopnia

Kierunek: Podatki i Doradztwo Podatkowe (II stopień)
– absolwenci zwolnieni z pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego
W dniu 14 września 2016 r. Uniwersytet Gdański jako pierwsza uczelnia w Polsce oraz Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego, działająca przy Ministerstwie Finansów, podpisały umowę, na mocy której absolwenci kierunku Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia są zwolnieni z części pisemnej egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Umowa obowiązuje bezterminowo.

Szczegóły:
Kliknij tutaj

Kierunek: Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – absolwenci zwolnieni z pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 135/2019 uznała stacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego.

Szczegóły: 
Kliknij tutaj

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalności: Aplikacje informatyczne w biznesie (AiB) oraz Informatyka ekonomiczna
W trakcie studiów na wymienionych specjalnościach można uzyskać następujące certyfikaty:

Cisco:

 • CCNA7.1: Introduction to Networks
 • CCNA7.2: Switching, Routing, and Wireless Essentials
 • CCNA7.3: Enterprise Networking, Security, and Automation

Certyfikacje na poziomie podstawowym i zaawansowanym z zarządzania procesami biznesowymi.

Program certyfikacyjny dla studentów uczelni współpracujących z BOC.
Certyfikacja dla studentów - zarządzanie procesami z systemem ADONIS: https://akademiaprocesowa.teachable.com/p/certyfikat-bpm-dla-studentow-edycja-11

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA
Ukończenie tej specjalności zwalnia studenta z 9 spośród 14 egzaminów,  jakie należy zdać aby uzyskać kwalifikacje ACCA.
Są to następujące egzaminy:

 1. Fundamentals (F1 – F9):
  • F1 – Accountant in Business,
  • F2 -  Management Accounting,
  • F3 – Financial Accounting,
  • F4 – Corporate and Business Law,
  • F5 -     Preformance Management,
  • F6 -  Taxation,
  • F7 – Financial Reporting,
  • F8 – Audit and Assurance,
  • F9 – Financial Management.

Wydział Zarządzania UG uzyskał, jako jeden z niewielu w kraju, stosowne akredytacje ACCA.

Specjalność: Biegły rewident
Ukończenie tej specjalności upoważnia studenta do wystąpienia do Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów uznanie 6  spośród 10 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.
Są to następujące egzaminy:

 1. Prawo podatkowe część I,
 2. Prawo podatkowe część II,
 3. Rachunkowość finansowa,
 4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
 5. Sprawozdania finansowe i ich analiza,
 6. Rewizja finansowa.