Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy
Katedra Organizacji i Zarządzania -> Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi - Asystent

(+48 58) 523 13 10
314
Katedra Organizacji i Zarządzania -> Zakład Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Asystent

(+48 58) 523 13 67
320
Katedra Marketingu - Profesor uczelni

(+48 58) 523 12 17
127
Katedra Organizacji i Zarządzania -> Zakład Systemów Zarządzania - Adiunkt

(+48 58) 523 13 18
401
Katedra Marketingu - Umowa cywilno-prawna

(+48 58) 523 14 61
127
-> Zakład Inwestycji - Adiunkt

(+48 58) 523 11 00
126
Katedra Marketingu - Umowa cywilno-prawna

(+48 58) 523 14 61
127
Katedra Strategicznego Rozwoju -> Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości - Adiunkt

(+48 58) 523 14 48
009
Katedra Ekonometrii - Profesor tytularny

(+48 58) 523 14 55
113
Katedra Organizacji i Zarządzania -> Zakład Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem - Asystent

404
-> Zakład Nieruchomości - Adiunkt

(+48 58) 523 14 46
207
-> Zakład Inwestycji - Adiunkt

(+48 58) 523 14 31
125
Katedra Marketingu - Umowa cywilno-prawna

(+48 58) 523 14 61
127
Katedra Statystyki - Profesor tytularny

(+48 58) 523 13 19
237/100
Katedra Strategicznego Rozwoju -> Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości - Adiunkt

(+48 58) 523 14 61
009
Katedra Strategicznego Rozwoju -> Zakład Zrównoważonego Rozwoju i Nauk o Jakości - Profesor tytularny

(+48 58) 523 12 67
009
Katedra Organizacji i Zarządzania -> Zakład Systemów Zarządzania - Profesor uczelni

(+48 58) 523 12 11
319
Katedra Statystyki - Profesor uczelni

(+48 58) 523 11 28
235
Katedra Ekonometrii - Profesor uczelni

(+48 58) 523 11 06
111
Katedra Organizacji i Zarządzania -> Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi - Adiunkt

(+48 58) 523 14 10
404