Strona główna » Rekrutacja
Studia II stopnia stacjonarne

Studia stacjonarne są nieodpłatną formą studiów wyższych, w której program studiów jest realizowany w postaci zajęć dydaktycznych odbywających się od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Kontakt e-mail do komisji rekrutacyjnej: rekrutacja.wzr.st@ug.edu.pl