Strona główna » Rekrutacja
Zapraszamy na Wydział Zarządzania

Nowoczesne studia na Wydziale Zarządzania

Począwszy od roku akademickiego 2023/24 wprowadzamy na Wydziale Zarządzania wiele zmian i nowości w ofercie dydaktycznej. Dokonaliśmy kompleksowej reorganizacji w programach studiów, formach kształcenia i metodach nauczania, szczególnie na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia.

Przygotowaliśmy od nowa wszystkie programy studiów. Zaktualizowaliśmy treści programowe wszystkich przedmiotów. Zaproponowaliśmy nowe ścieżki dydaktyczne, które pozwolą studentom w atrakcyjny sposób zdobywać najnowszą wiedzę, wszechstronne umiejętności i najbardziej poszukiwane na rynku krajowym i międzynarodowym kompetencje zawodowe oraz społeczne.

Znacząco zmniejszyliśmy liczbę przedmiotów, zastępując je interdyscyplinarnymi blokami tematycznymi. Jeden blok tematyczny może mieć nawet 75 godzin zajęć i obejmować wykład, ćwiczenia, laboratoria i projekt semestralny wykonywany przy aktywnym udziale studentów. Realizacją bloku tematycznego zajmuje się cały zespół wykładowców o różnych, wyjątkowych kompetencjach i specjalnościach. W proces dydaktyczny włączamy także doświadczonych praktyków.

Zmiany te zwiększą interdyscyplinarność studiów i przyczynią się do większej integracji szczegółowych umiejętności niezbędnych do realizacji bardziej złożonych zadań. Ponadto pozwolą one na wprowadzenie wielu innowacji dydaktycznych, w szczególności podstawowego modelu kształcenia, na który złożą się: project-based learning, tutoring i gamifikacja.

Zastąpiliśmy funkcjonujące w ramach poszczególnych kierunków studiów specjalności ścieżkami specjalnościowymi. Na każdym kierunku studiów takich ścieżek jest przynajmniej kilka. W programie studiów na każdej specjalności jest wskazanych 5 specjalnościowych bloków tematycznych realizowanych w wymiarze 75 godzin każdy. Student wybiera i realizuje 3 spośród nich, aby uzyskać dyplom w danej specjalności. Jeżeli student będzie realizował ścieżkę, która pozwala uzyskać specjalne uprawnienie i certyfikaty, może wybrać takich bloków specjalnościowych więcej. Szczegółowe informacje o blokach specjalnościowych znajdują się w zakładkach poszczególnych kierunków studiów.

Wybór odpowiednich studiów jest niezwykle ważną decyzją w życiu każdego człowieka. Wydział Zarządzania UG przygotował atrakcyjną ofertę edukacyjną dla osób pragnących:
     

  • zdobyć kwalifikacje poszukiwane przez wielu pracodawców,
  • studiować na największej uczelni w regionie pomorskim o długoletniej tradycji, która plasuje się na czołowych pozycjach w wielu rankingach polskich uczelni,
  • poznać nowoczesną, praktyczną wiedzę z finansów, rachunkowości, zarządzania i informatyki,
  • uczestniczyć w zajęciach najlepszych specjalistów z zakresu ekonomii i zarządzania w Polsce Północnej, zajmujących się nie tylko dydaktyką, ale i badaniami naukowymi oraz doradztwem dla praktyki gospodarczej i administracji państwowej,
  • korzystać z laboratoriów komputerowych i sal wykładowych, wyposażonych w sprzęt multimedialny najnowszej generacji,
  • uczestniczyć w międzynarodowej wymianie studentów w ramach programu ERASMUS+,
  • korzystać z zakwaterowania w akademikach i systemu stypendialnego oraz uczestniczyć w studenckiej działalności naukowej, kulturalnej i sportowej.