Strona główna » Rekrutacja
Opłaty za studia

 

Opłaty za usługi edukacyjne regulowane są corocznie
Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Wysokość opłat pobieranych na studiach