Strona główna » Rekrutacja
Opłaty za studia

Opłaty za usługi edukacyjne regulowane są corocznie Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wysokość opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023