Strona główna » Wydział
Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania
Zarządzenie nr 9/2023/2024 »

Zarządzenie nr 9/2023/2024 z dnia 16.05.2024 r.

dotyczące wysokości dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia z tytułu niektórych czynności dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2023/2024

Zarządzenie nr 8/2023/2024 »

Zarządzenie nr 8/2023/2024 z dnia 14.03.2024 r.

w sprawie zmiany składu Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Wydziału Zarządzania UG powołanej na posiedzeniu Rady Wydziału Zarządzania UG w dniu 02.02.2023 r.

Zarządzenie nr 7/2023/2024 »

Zarządzenie nr 7/2023/2024 z dnia 14.03.2024 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniajacej

Zarządzenie nr 6/2023/2024 »

Zarządzenie nr 6/2023/2024 z dnia 14.03.2024 r.

w sprawie powołania komisji ds. zatrudnienia pracowników Wydziału na stanowiskach dydaktycznych

Zarządzenie nr 5/2023/2024 »

Zarządzenie nr 5/2023/2024 z dnia 27.02.2024 r.

w sprawie powołania i składu komisji w postępowaniach nostryfikacyjnych

na Wydziale Zarządzania.

Zarządzenie nr 4/2023/2024 »

Zarządzenie nr 4/2023/2024 z dnia 28.11.2023 r.

w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania za rok 2023

Zarządzenie nr 3/2023/2024 »

Zarządzenie nr 3/2023/2024 z dnia 20.11.2023 r.

w sprawie wymagań stawianych pracom dyplomowym

Zarządzenie nr 2/2023/2024 »

Zarządzenie nr 2/2023/2024 z dnia 14.11.2023 r.

zmieniające 

Zarządzenie nr 7/2022/2023

z dnia 25.09.2023 r.

dot. procedury przygotowań i realizacji konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Zarządzania UG oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy tych działań

Zarządzenie nr 1/2023/2024 »

Zarządzenie nr 1/2023/2024 z dnia 20.10.2023 r.

w sprawie powołania komisji ds. zatrudnienia pracowników Wydziału na stanowiskach dydaktycznych

Zarządzenie nr 9/2022/2023 »

Zarządzenie nr 9/2022/2023 z dnia 08.09.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Asystenta (pracownik badawczo - dydaktyczny) w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Organizacji i Zarządzania

Zarządzenie nr 8/2022/2023 »

Zarządzenie nr 8/2022/2023 z dnia 27.09.2023 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta (pracownik badawczo - dydaktyczny) w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze Finansów Przedsiebiorstw

Zarządzenie nr 7/2022/2023 »

Zarządzenie nr 7/2022/2023 z dnia 25.09.2023 r.

dot. procedury przygotowań i realizacji konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na Wydziale Zarządzania UG oraz osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy tych działań

Zarządzenie nr 6/2022/2023 »

Zarządzenie nr 6/2022/2023 z dnia 05.09.2023 r.

w sprawie powołania Rady Programowej kierunku Zarządzanie instytucjami słuzby zdrowia na Wydziale Zarządzania Uniwersytettu Gdańskiego

Zarządzenie nr 5/2022/2023 »

Zarządzenie nr 5/2022/2023 z dnia 12.07.2023 r.

uzupełniające treść Zarządzenia nr 4 z dnia 29 maja 2023 r.
dotyczące stawek dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia z tytułu niektórych
czynności dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału
Zarządzania w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 4/2022/2023 »

Zarządzenie nr 4/2022/2023 z dnia 29.05.2023 r.

dot. stawek dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia z tytułu niektórych czynności dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 3/2022/2023 »

Zarządzenie nr 3/2022/2023 z dnia 09.03.2023 r.

o powołaniu komisji ds. oceny działalności zawodowej nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 2/2022/2023 »

Zarządzenie nr 2/2022/2023 z dnia 14.11.2022 r.

w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Zarządzania za rok 2022

Zarządzenie nr 1/2022/2023 »

Zarządzenie nr 1/2022/2023 z dnia 04.11.2022 r.

w sprawie realizacji zwiększenia wynagrodzeń pracownikom Uniwersytetu Gdańskiego

od 1 października 2022 roku.

Zarządzenie nr 7/2021/2022 »

Zarządzenie nr 72021/2022 z dnia 08.06.2022 r.

dotyczące stawek dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia z tytułu niektórych czynności dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 6/2021/2022 »

Zarządzenie nr 6/2021/2022 z dnia 23.05.2022 r.

w sprawie w sprawie warunków zmiany formy studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Zarządzenie nr 5/2021/2022 »

Zarządzenie nr 5/2021/2022 z dnia 4.02.2022 r.

w sprawie wymiaru i formy odbywania konsultacji na Wydziale Zarządzania UG

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 4/2021/2022 »

Zarządzenie nr 4/2021/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku

dot. organizacji sesji egzaminacyjnej zimowej w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie nr 3/2021/2022 »

Zarządzenie nr 3/2021/2022 z dnia 3.11.2021 r.

w sprawie powołania i ustalenia składu Rady Wydziału Zarządzania

na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

Zarządzenie nr 2/2021/2022 »

Zarządzenie nr 2/2021/2022 z dnia 19.10.2021 r.

w sprawie szczegółowego harmonogramu prac Wydziałowej Komisji Oceniającej w ocenie pracowniczej za lata 2017 - 2021

Zarządzenie nr 1/2021/2022 »

Zarządzenie nr 1/2021/2022 z dnia 15.10.2021 r.

w sprawie szczegółowego harmonogramu prac związanych z okresową oceną nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Zarządzania za lata 2017 - 2021

Zarządzenie nr 11/2020/2021 »

Zarządzenie nr 11/2020/2021 z dnia 30.09.2021 r.

w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniajacej

Zarządzenie nr 10/2020/2021 »

Zarządzenie nr 10/2020/2021 z dnia 27.09.2021 r.

dot. odbywania konsultacji na Wydziale Zarządzania UG w semestrze zimowym

roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 9/2020/2021 »

Zarządzenie nr 9/2020/2021 r.

z dnia 31 sierpnia 2021 r. o trybie realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania UG

w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 8/2020/2021 »

Zarządzenie nr 8/2020/2021 z dnia 24.05.2021 r.

dot. stawek dodatkowego jednorazowego wynagrodzenia z tytułu niektórych czynności dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie nr 7/2020/2021 »

Zarządzenie nr 7/2020/2021 z dnia 02.04.2021 r.

dot. wysokości wynagrodzeń za egzaminowanie kandydatów do stopnia doktora

Zarządzenie nr 6/2020/2021 »

Zarządzenie nr 6/2020/2021 z dnia 19.03.2021 r.

w sprawie powołania zespołu do opracowania programu kształcenia na kierunek Management w ramach działań SEA EU

Zarządzenie nr 5/2020/2021 »

Zarządzenie nr 5/2020/2021 z dnia 17.03.2021 r.

w sprawie powołania przewodniczącego oraz składów zespołów ds. ewaluacji jakości działalności naukowej w zakresie opisów siły wpływu na społeczeństwo (kryterium III ewaluacji).

Zarządzenie nr 4/2020/2021 »

Zarządzenie  nr 4/2020/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r.
w sprawie powołania komisji ds. zatrudnienia pracowników
Wydziału na stanowiskach dydaktycznych

Zarządzenie nr 3/2020/2021 »

Zarządzenie nr 3/2020/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. 

w sprawie powołania komisji ds. oceny aktywności nauczycieli akademickich

Zarządzenie nr 2/2020/2021 »

Zarządzenie nr 2/2020/2021 z dnia 6 listopada 2020

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych do końca semestru zimowego

roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 1/2020/2021 »

Zarządzenie nr 1/2020/2021 z dnia 2 października 2020

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w czasie ogłoszenia Sopotu

miastem czerwonej strefy zagrożenia epidemicznego

Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr: 1/2019/2020, 2/2019/2020, 3/2019/2020, 4/2019/2020, 5/2019/2020, 6/2019/2020 »

Zarządzenia Dziekana Wydziału Zarządzania z dnia 28 maja 2020 roku nr:

1/2019/2020, 2/2019/2020, 3/2019/2020, 4/2019/2020, 5/2019/2020 6/2019/2020

ws. powołania Rad Programowych na kierunkach studiów na Wydziale Zarzązania

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2018/2019 »

Zarządzenie nr 1/2018/2019
z dnia 1 czerwca 2019
dotyczące jednorazowego zwiększenia wynagrodzenia z tytułu dodatkowych czynności realizowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania

 

W roku akademickim 2018/2019, nauczycielom akademickim Wydziału Zarządzania UG przysługuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie płatne z dochodów własnych Wydziału Zarządzania za wymienione niżej czynności dydaktyczne i w określonej niżej wysokości.

1. Za prowadzenie wykładu na Wydziale Zarządzania dla grup przekraczających liczebność 100 studentów nauczyciel akademicki otrzymuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości będącej iloczynem stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla danego stanowiska pracy (określonej w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 66/R/18 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, obowiązujących dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w roku akademickim 2018/2019) oraz liczby godzin stanowiącej 50% zrealizowanej liczby godzin wykładu.

2. Za prowadzenie seminarium kończącego studia pierwszego lub drugiego stopnia nauczyciel akademicki otrzymuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości będącej iloczynem stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla danego stanowiska pracy (określonej w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 66/R/18 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, obowiązujących dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w roku akademickim 2018/2019) oraz liczby godzin:

a) na studiach stacjonarnych – równej liczbie zrealizowanych godzin seminarium w ostatnim semestrze studiów,

b) na studiach niestacjonarnych – równej dwukrotności zrealizowanej liczby godzin seminarium w ostatnim semestrze studiów, ale nie więcej niż 30 h.

3. Za prowadzenie zajęć w języku obcym na Wydziale Zarządzania nauczyciel otrzymuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 41/17 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych
w wymiarze przekraczającym z dnia 22 czerwca 2017 roku.

4. W przypadku prowadzenia przez nauczyciela akademickiego w roku akademickim 2018/2019 niepełnego seminarium licencjackiego lub magisterskiego (tj. dla liczby studentów mniejszej od 8), sumę dodatkowego wynagrodzenia, wynikającego z zastosowania punktów
1 – 3, pomniejsza się o kwotę równą iloczynowi trzech czynników: liczby godzin seminarium
w każdym z dwóch semestrów roku akademickiego, stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla danego stanowiska pracy (określonej w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 66/R/18 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę
w godzinach ponadwymiarowych, obowiązujących dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w roku akademickim 2018/2019
) oraz ilorazu n/8, gdzie n – liczba studentów wpisanych na seminarium (zgodnie z uchwałą nr 17/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG
z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie niekompletnych grup seminaryjnych oraz sposobów wynagradzania za ich prowadzenie
).

 

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2016/2017 »

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG
nr 1/2016/2017 z dn. 09.12.2016 r.

w sprawie procedury sprawdzania prac dyplomowych
programem antyplagiatowym

 

 1. Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie, zwane dalej pracami dyplomowymi, bronione na Wydziale Zarządzania UG podlegają badaniu z użyciem programu antyplagiatowego.
 2. Badaniu antyplagiatowemu podlegają wszystkie prace dyplomowe, tj. licencjackie
  i magisterskie, a także wybrane prace doktorskie, przed egzaminem dyplomowym.
 3. Termin egzaminu dyplomowego zostaje wyznaczony po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej w Dziekanacie (w wersji papierowej i elektronicznej) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania antyplagiatowego.
 4. Badanie antyplagiatowe wykonuje upoważniony przez Dziekana pracownik Wydziału Zarządzania w systemie antyplagiat.pl. Raport z badania jest przekazywany Dziekanowi lub właściwemu Prodziekanowi.
 5. Zasady interpretacji wyników badania określa ,,Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl’’, która stanowi Załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 6. Dziekan lub właściwy Prodziekan podejmuje decyzję o:
  • dopuszczeniu pracy do obrony, jeżeli współczynniki podobieństwa W1  i W2 spełniają nierówności  W1 <= 50 W2 <= 5,
  • przekazaniu raportu promotorowi pracy w celu ustosunkowania się do stwierdzonych nieprawidłowości, gdy współczynnik W1 przekracza wartość 50, lub współczynnik W2 przekracza wartość 5; po uzyskaniu opinii promotora sformułowanej na formularzu stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Zarządzenia, Dziekan lub Prodziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony albo niedopuszczeniu do obrony i skierowaniu pracy do poprawy,
  • skierowaniu studenta na powtarzanie seminarium z jednoczesnym wpisaniem oceny niedostatecznej, jeżeli przekazana do poprawy praca dyplomowa nie zostanie
   w nowej wersji złożona w Dziekanacie w obowiązujących w danej sesji terminach,
  • uznaniu pracy za plagiat i skierowaniu wniosku do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UG o ukaranie studenta w przypadku drastycznego przekroczenia wyżej wymienionych wartości współczynników podobieństwa i negatywnej opinii promotora.
Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2017/2018 »

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2017/2018
w sprawie procedury sprawdzania prac licencjackich i magisterskich
programem antyplagiatowym

 

 1. Prace licencjackie i magisterskie, zwane dalej pracami dyplomowymi, bronione na Wydziale Zarządzania UG podlegają badaniu z użyciem programu antyplagiatowego.
 2. Badaniu antyplagiatowemu podlegają wszystkie prace dyplomowe przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego.
 3. Termin egzaminu dyplomowego zostaje wyznaczony po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej w sekretariacie jednostki (w wersji papierowej i elektronicznej) i po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania antyplagiatowego.
 4. Badanie antyplagiatowe wykonuje upoważniony przez Dziekana pracownik Wydziału Zarządzania w systemie antyplagiat.pl. Raport z badania jest przekazywany Dziekanowi lub właściwemu Prodziekanowi.
 5. Zasady interpretacji wyników badania określa ,,Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl’’, która stanowi Załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 6. Dziekan lub właściwy Prodziekan podejmuje decyzję o:
  • dopuszczeniu pracy do obrony, jeżeli współczynniki podobieństwa  i  spełniają nierówności  i ,
  • przekazaniu raportu promotorowi pracy w celu ustosunkowania się do stwierdzonych nieprawidłowości, gdy współczynnik W1 przekracza wartość 50, lub współczynnik W2 przekracza wartość 5; po uzyskaniu opinii promotora sformułowanej na formularzu stanowiącym Załącznik 2 do niniejszego Zarządzenia, Dziekan lub Prodziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony albo niedopuszczeniu do obrony i skierowaniu pracy do poprawy,
  • skierowaniu studenta na powtarzanie seminarium z jednoczesnym wpisaniem oceny niedostatecznej, jeżeli przekazana do poprawy praca dyplomowa nie zostanie w nowej wersji złożona w Dziekanacie w obowiązujących w danej sesji terminach,
  • uznaniu pracy za plagiat i skierowaniu wniosku do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UG o ukaranie studenta w przypadku drastycznego przekroczenia wyżej wymienionych wartości współczynników podobieństwa i negatywnej opinii promotora.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 r.
 8. Traci moc Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2016/2017 z dn. 09.12.2016 roku.
Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 2/2017/2018 »

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 2/2017/2018
w sprawie procedury sprawdzania rozpraw doktorskich

programem antyplagiatowym

 

 1. W przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Zarządzania sprawdzeniu programem antyplagiatowym podlegają wszystkie rozprawy doktorskie.
 2. Rozprawa doktorska zostaje poddana badaniu antyplagiatowemu przed rozpatrzeniem przez Radę Wydziału wniosku o wyznaczenie recenzentów.
 3. Warunkiem podjęcia przez Radę Wydziału uchwały o wyznaczeniu recenzentów w danym przewodzie doktorskim jest uzyskanie pozytywnego wyniku kontroli rozprawy doktorskiej przy użyciu programu antyplagiatowego.
 4. Badanie antyplagiatowe wykonuje upoważniony przez Dziekana pracownik Wydziału Zarządzania w systemie antyplagiat.pl. Raport z badania jest przekazywany Dziekanowi.
 5. Zasady interpretacji wyników badania określa ,,Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat.pl’’, która stanowi Załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.
 6. Dziekan podejmuje decyzję o:
  • pozytywnym wyniku kontroli, jeżeli współczynniki podobieństwa  i  spełniają nierówności  i ,
  • przekazaniu raportu Promotorowi rozprawy w celu ustosunkowania się do stwierdzonych nieprawidłowości, gdy współczynnik W1 przekracza wartość 50, lub współczynnik W2 przekracza wartość 5; po uzyskaniu pisemnej opinii Promotora Załącznik 2, Dziekan podejmuje decyzję o uznaniu spełnienia warunków kontroli antyplagiatowej lub skierowaniu rozprawy do poprawy,
  • uznaniu rozprawy za niesamodzielną lub naruszającą czyjeś prawa autorskie (plagiat) i skierowaniu do Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów UG wniosku o ukaranie autora rozprawy doktorskiej w przypadku drastycznego przekroczenia wyżej wymienionych wartości współczynników podobieństwa i negatywnej opinii Promotora.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
 8. Traci moc Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 1/2016/2017 z dn. 09.12.2016 roku.
Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 3/2017/2018 »

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 3/2017/2018
w sprawie procedury i terminów przygotowania
prac dyplomowych do obrony

 

 1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2017/2018 Dziekana Wydziału Zarządzania UG, wszystkie prace licencjackie i magisterskie, zwane dalej pracami dyplomowymi podlegają badaniu z użyciem programu antyplagiatowego.
 2. Student przygotowujący się do egzaminu dyplomowego składa pracę dyplomową w sekretariacie właściwej jednostki (katedry lub instytutu).
 3. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z kontroli atyplagiatowej, praca dyplomowa zostaje bezzwłocznie przekazana przez pracownika sekretariatu do dziekanatu studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych (odpowiednio).
 4. Prodziekan wyznacza recenzenta pracy oraz ustala termin obrony pracy dyplomowej. Termin ten zostaje ustalony w taki sposób, aby recenzent miał co najmniej 5 dni roboczych na sporządzenie recenzji.
 5. Wskazany przez Prodziekana termin obrony zostaje umieszczony w harmonogramie obron na dany dzień przez pracownika dziekanatu.
 6. Nie umieszcza się w harmonogramie pracy dyplomowej otrzymanej przez Prodziekana w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed planowanym dniem obrony.
 7. Recenzent pracy dyplomowej powinien sporządzoną przez siebie recenzję, zawierającą m.in. uzasadnienie oceny, złożyć w dziekanacie najpóźniej w przeddzień zaplanowanego terminu obrony.

 

Sopot, 5 czerwca 2018 r.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 4/2017/2018 »

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 4/2017/2018
w sprawie procedury wydawania studentom zaświadczeń
dotyczących studiowania

 

 1. Zaświadczenie o fakcie studiowania na Wydziale Zarządzania wydaje się na prośbę studenta wystosowaną osobiście, albo listownie, lub za pomocą poczty elektronicznej (e-maila) do dziekanatu Wydziału.
 2. Zaświadczenie o studiowaniu student może odebrać osobiście w dziekanacie okazując legitymację studencką lub inny dokument ze zdjęciem poświadczający jego tożsamość.
 3. Zaświadczenie o studiowaniu może zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany przez studenta adres korespondencyjny
  zapisany w systemie informatycznym FAST.
 4. Zaświadczenie o studiowaniu może zostać wysłane studentowi w formie elektronicznej wyłącznie na podany przez studenta w systemie informatycznym FAST adres
  e-mailowy (adres e-mail, z którego wysłana została prośba o wydanie w/w dokumentu będzie każdorazowo sprawdzany przez pracownika dziekanatu pod względem zgodności
  z adresem e-mail studenta widniejącym w systemie informatycznym FAST.
  W przypadku stwierdzenia niezgodności adresów e-mailowych dokument nie zostanie wysłany w formie elektronicznej
  ).
 5. Niniejsze zarządzenie nie dotyczy absolwentów Wydziału Zarządzania UG.
 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2018 r.
Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG nr 5/2017/2018 »

Zarządzenie Dziekana Wydziału Zarządzania UG
nr 5/2017/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. 
dotyczące jednorazowego zwiększenia wynagrodzenia z tytułu dodatkowych czynności 
realizowanych przez nauczycieli akademickich Wydziału Zarządzania

 

W roku akademickim 2017/2018, nauczycielom akademickim Wydziału Zarządzania UG przysługuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie płatne z dochodów własnych Wydziału Zarządzania za wymienione niżej czynności dydaktyczne i w określonej niżej wysokości.

1. Za prowadzenie wykładu dla grup przekraczających liczebność 100 studentów nauczyciel akademicki otrzymuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości będącej iloczynem stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla danego stanowiska pracy (określonej w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 43/R/18 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, obowiązujących dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018) oraz liczby godzin stanowiącej 50% zrealizowanej liczby godzin wykładu.

 2. Za prowadzenie seminarium kończącego studia pierwszego lub drugiego stopnia nauczyciel akademicki otrzymuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości będącej iloczynem stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla danego stanowiska pracy (określonej w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 43/R/18 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, obowiązujących dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018) oraz liczby godzin:

a) na studiach stacjonarnych – równej liczbie zrealizowanych godzin seminarium w ostatnim semestrze studiów,

b) na studiach niestacjonarnych – równej dwukrotności zrealizowanej liczby godzin seminarium w ostatnim semestrze studiów, ale nie więcej niż 30 h.

3. Za prowadzenie zajęć w języku obcym nauczyciel otrzymuje jednorazowe dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej Uchwałą Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 41/17 w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym z dnia 22 czerwca 2017 roku.

4. W przypadku prowadzenia przez nauczyciela akademickiego w roku akademickim 2017/2018 niepełnego seminarium licencjackiego lub magisterskiego (tj. dla liczby studentów mniejszej od 8), sumę dodatkowego wynagrodzenia, wynikającego z zastosowania punktów 1 – 3, pomniejsza się o kwotę równą iloczynowi trzech czynników: liczby godzin seminarium w każdym z dwóch semestrów roku akademickiego, stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dla danego stanowiska pracy (określonej w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 43/R/18 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych, obowiązujących dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018) oraz ilorazu n/8, gdzie n – liczba studentów wpisanych na seminarium (zgodnie z uchwałą nr 17/2017/2018 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie niekompletnych grup seminaryjnych oraz sposobów wynagradzania za ich prowadzenie).