Strona główna » Rekrutacja
Limity przyjęć

Limity przyjęć na niestacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2024/2025

Kierunek

Limit przyjęć

Zarządzanie

160

Finanse i rachunkowość

190

Informatyka i ekonometria

90

 

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze z wyjątkiem specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie (na kierunku Informatyka i Ekonometria), którą kandydaci wybierają przed rozpoczęciem studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański