Strona główna » Katedra Statystyki
Badania naukowe i projekty

Obszary badawcze pracowników Katedry:

  • statystyczna analiza wielowymiarowa (metody klasyfikacji danych, w tym sztuczne sieci neuronowe, big data),
  • zagadnienia związane z ubezpieczeniami (aktuarialne zagadnienia ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia zdrowotne, pracownicze programy emerytalne),
  • zarządzanie ryzykiem (ubezpieczenia majątkowe w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw, zastosowanie metod analizy przeżycia (historii zdarzeń), regresji logistycznej oraz metody scoringowej do ocena ryzyka ubezpieczeniowego oraz ryzyka występującego w życiu gospodarczo-społecznym),
  • badania próbkowe (zastosowania metody reprezentacyjnej w badaniach rynkowych i sondażowych, błędy nielosowe w badaniach próbkowych),
  • statystyczne analizy rynku pracy,
  • system statystyki publicznej.

Zrealizowane projekty badawcze finansowane z Narodowego Centrum Nauki:

  • Zachowania przedsiębiorcze i konsumpcyjne w rodzinach opiekujących się dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością (dr Olga Komorowska).
  • Aktuarialne metody oszacowania rezerwy na zaistniałe niezgłoszone szkody w ubezpieczeniach majątkowych (dr Agnieszka Pobłocka).