Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Katedra Informatyki Ekonomicznej
Katedra Informatyki Ekonomicznej
ul. Piaskowa 9, 81-864 Sopot
(+48 58) 523 14 00
C-31

Początki działalności naukowo-badawczej Katedry Informatyki Ekonomicznej sięgają 1967 roku i zostały zainicjowane przez prof. Władysława Nowaczka. Utworzona jednostka zmieniała nazwę i formy organizacyjne; od 1991 roku funkcjonuje pod obecną nazwą.

Zespół pracowników naukowo-badawczych Katedry Informatyki Ekonomicznej prowadzi intensywną działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Główne obszary badawcze zespołu to:

 • Informatyka ekonomiczna
 • Aplikacje informatyczne w biznesie i administracji
 • Analiza i projektowanie systemów informatycznych
 • Języki UML, SysML, BPMN
 • Podejście SCRUM
 • Systemy ERP i CRM
 • E-biznes, e-learning
 • Serwisy społecznościowe w biznesie
 • Big Data.  

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu informatyki na Wydziale Zarządzania na wszystkich kierunkach. Jednostka oferuje studentom dwie specjalności:

 • Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB), uruchomiona dzięki realizacji i wsparciu finansowemu w ramach Projektu z Funduszy Europejskich. Specjalność ta jest prowadzona na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich i magisterskich.
 • Business Informatics, anglojęzyczna specjalność na magisterskich studiach stacjonarnych.

 

Katedra aktywnie uczestniczy w wielu inicjatywach z zakresu organizacji nauki, na forum krajowym i międzynarodowym. Wymienić tu należy:

 • zainicjowanie w 1988 roku cyklicznej międzynarodowej konferencji Information Systems Development,
 • zainicjowanie powołania ogólnopolskiego Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej w 1995 roku,
 • zainicjowanie The Polish Association for Information Systems PLAIS, oddziału międzynarodowego stowarzyszenia akademickiego informatyki ekonomicznej Association for Information Systems AIS, w 2006 roku, 
 • organizowanie corocznego międzynarodowego seminarium Eurosymposium on Systems Analysis and Design,
 • Katedra jest członkiem międzynarodowego konsorcjum jednostek informatyki ekonomicznej ERCIS – European Research Center for Information Systems w Muenster.