Projekt
Projekt Konsorcjum UACE

Konsorcjum Uniwersytet Gdański w Gdańsku,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, CRE Consulting sp. z o.o. i Energa Operator SA

W 2013 roku zostało zawiązane interdyscyplinarne konsorcjum w ramach PBS3 NCBIR pt. „Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej”. Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i sprawności działania spółki Energa Operator SA poprzez zaprojektowanie i zastosowanie dedykowanej metodyki zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej.   

Rola Lidera Konsorcjum przypadła Uniwersytetowi  Gdańskiemu.

Kierownikiem projektu Lidera Konsorcjum UG jest prof. dr hab. Bogdan Nogalski z Instytutu Organizacji i Zarzadzania na Wydziale Zarządzania  Uniwersytetu Gdańskiego.

Kierownikiem merytorycznym projektu w obszarze nauk ekonomicznych i  zarządzania jest prof. UG dr hab. Agnieszka A. Szpitter również z Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania  Uniwersytetu Gdańskiego. 

Kierownikiem merytorycznym w obszarze nauk technicznych i elektrotechniki jest prof. dr hab. inż.  Zbigniew Hanzelka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kierownikiem merytorycznym w obszarze telekomunikacji jest mgr inż. Grzegorz Putynkowski z CRE Consulting sp. z o.o. w Warszawie.

Kierownikiem merytorycznym w obszarze nauk technicznych i infrastruktury OSD jest dr inż. Adam Olszewski z Energa Operator SA w Gdańsku pełniący funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Innowacjami. 

Kierownikiem zespołu w projekcie UACE z ramienia Lidera Konsorcjum jest prof. UG dr hab. Agnieszka A. Szpitter z Instytutu Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania  Uniwersytetu Gdańskiego.


ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Rekrutacja:
st. stac.: telefon+48 58 523 14 70
st. niestac.: telefon+48 58 523 11 38
e-mail rekrutacja.wzr@ug.edu.pl
© 2016